Газрын харилцааны чиглэлээрх үйлчилгээний хураамж, эрхзүйн үндэслэл

2017-11-13
Санал асуулга

Хүнд суртал, ашиг сонирхлын зөрчил үүсэж болзошгүй ажлын байр, албан тушаалыг тодорхойлно уу.

© 2017 ОН. ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ, ГЕОДЕЗИ, ЗУРАГ ЗҮЙН ГАЗАР