Үйл ажиллагаа

2017-11-13Газрын харилцааны чиглэлээрх үйлчилгээний хураамж, эрхзүйн үндэслэл
2017-07-31ГАЗАР ЭЗЭМШҮҮЛЭХ ЭРХИЙН ТӨСӨЛ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛАГДЛАА.
2015-06-04Орон сууцны эрэлт, нийлүүлэлтийн судалгаа хийв.
2015-06-04Барилгын удирдах ажилтны зөвлөгөөн зохион байгуулагдлаа
2015-06-04"Ланд Менежер" програм хангамжийн сургалт зохион байгуулав.
2015-06-04Газрын даамлуудыг мэргэшүүлэх сургалт зохион байгуулагдлаа.
Санал асуулга

Хүнд суртал, ашиг сонирхлын зөрчил үүсэж болзошгүй ажлын байр, албан тушаалыг тодорхойлно уу.

© 2017 ОН. ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ, ГЕОДЕЗИ, ЗУРАГ ЗҮЙН ГАЗАР