ДҮРЭМ, ЖУРАМ

2017-02-15Газрын биржийн үйл ажиллагааны журам
2015-10-30ГХБХБГ-ын Архивын дүрэм
2015-10-10ГХБХБГ-т ажиллаж буй төрийн албан хаагчдын ажиллах нөхцөл, нийгмийн баталгааг хангах хөтөлбөр
Санал асуулга

Хүнд суртал, ашиг сонирхлын зөрчил үүсэж болзошгүй ажлын байр, албан тушаалыг тодорхойлно уу.

© 2017 ОН. ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ, ГЕОДЕЗИ, ЗУРАГ ЗҮЙН ГАЗАР