ЭРХЭМ ЗОРИЛГО

Хууль тогтоомж, салбарын бодлогыг хэрэгжүүлэх замаар төрийн үйлчилгээний үр ашиг, бүтээмж чанарыг дээшлүүлж, хөнгөн шуурхай, ил тод байдлыг хангах, салбарын байгууллагуудын үйл ажиллагаанд мэргэжил арга зүйн бодит дэмжлэг үзүүлэхэд оршино.

Санал асуулга

Хүнд суртал, ашиг сонирхлын зөрчил үүсэж болзошгүй ажлын байр, албан тушаалыг тодорхойлно уу.

© 2017 ОН. ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ, ГЕОДЕЗИ, ЗУРАГ ЗҮЙН ГАЗАР